Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/plugins/revslider/inc_php/framework/functions_wordpress.class.php on line 240

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/category.php on line 91

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/page.php on line 90

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/posts.php on line 94

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/single-image.php on line 81

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/cancer.php on line 94
Phòng Tài chính kế toán - Bệnh Viện ĐKKV Bắc Quảng Bình

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán: Điện thoại: (052).3513517 – 3607492

* Trưởng phòng: Đinh Thị Diện
* Phó Trưởng phòng: CNKT Nguyễn Công Hiếu, CNKT Đinh Mạnh Thắng
* Nhân lực: 10, trong đó có 02 Đại học
* Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính, ứng dụng tốt Công nghệ Thông tin về quản lý kinh tế. Chi tiêu đúng chế độ chính sách, nhiều đoàn thanh kiểm tra Nhà nước, Bộ khen ngợi.

* Triển khai tốt công nghệ thông tin trong quản lý và phục vụ bệnh nhân

* Đã triển khai thành công thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức của Bệnh viện