Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/plugins/revslider/inc_php/framework/functions_wordpress.class.php on line 240

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/category.php on line 91

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/page.php on line 90

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/posts.php on line 94

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/single-image.php on line 81

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/cancer.php on line 94
Đội ngũ bác sĩ Archive - Bệnh Viện ĐKKV Bắc Quảng Bình

Đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ uy tín, tận tình với người bệnh

Đội ngũ bác sĩ uy tín, tận tình với người bệnh

Bác sĩ Nguyễn Phương Lan

Bác sĩ Nguyễn Phương Lan

Phó giám đốc bệnh viện

Sở trường chuyên môn: Sở trường chuyên môn của bác sỹ Lan

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc bệnh viện

Sở trường chuyên môn: Điều trị khối u bằng phương pháp vết thương nhỏ, điều trị tổng hợp đa khoa