Đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ uy tín, tận tình với người bệnh

Đội ngũ bác sĩ uy tín, tận tình với người bệnh

Bác sĩ Nguyễn Phương Lan

Bác sĩ Nguyễn Phương Lan

Phó giám đốc bệnh viện

Sở trường chuyên môn: Sở trường chuyên môn của bác sỹ Lan

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc bệnh viện

Sở trường chuyên môn: Điều trị khối u bằng phương pháp vết thương nhỏ, điều trị tổng hợp đa khoa