KHOA DƯỢC

KHOA DƯỢC:

Phó Trưởng khoa: DSĐH Võ Mạnh Hùng

* Nhân lực: 14 người, trong đó có 03 Dược sĩ Đại học