Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/plugins/revslider/inc_php/framework/functions_wordpress.class.php on line 240

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/category.php on line 91

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/page.php on line 90

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/posts.php on line 94

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/single-image.php on line 81

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/cancer.php on line 94
KHOA NGOAI - Bệnh Viện ĐKKV Bắc Quảng Bình

KHOA NGOAI

KHOA NGOAI

Trưởng Khoa:        Ths.BS. Trương Thanh Tân

Phó trưởng khoa:  BSCKII. Lê Ngọc Bích, BSCKI. Nguyễn Viết Thái

Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD Đoàn Thị Hương

Giường bệnh theo kế hoạch: 45

Giường bệnh thực kê: 55

* Nhân lực: 20 người, trong đó có 01 Thạc sĩ BS, 01 BS CKII và 02 BSCKI, 01 BS.

02 Cử nhân Điều dưỡng