Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/plugins/revslider/inc_php/framework/functions_wordpress.class.php on line 240

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/category.php on line 91

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/page.php on line 90

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/posts.php on line 94

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/single-image.php on line 81

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/cancer.php on line 94
Phòng Tổ chức – Hành chính - Bệnh Viện ĐKKV Bắc Quảng Bình

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính: Điện thoại: (052).3512208 – 3517044

* Phó Trưởng phòng: KS điện: Trần Thái Bình

* Nhân lực: 08, trong đó 03 cán bộ Đại học
* Tham mưu cho Giám đốc trong công tác tổ chức, công tác quy hoạch, đào tạo lại, tuyển dụng và đề bạt cán bộ; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công chức.

* Tham mưu cho Giám đốc trong công tác cung ứng vật tư trang thiết bị thông dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Quang cảnh bệnh viện xanh sạch đẹp.
* Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nhà cửa và các công trình. Quản lý và sử dụng các phương tiện vận tải của Bệnh viện an toàn, phục vụ tốt. Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Chăm sóc sức khoẻ cho CBCC, cung cấp nước sạch, xử lý nước và rác thải. Quản lý công văn đi, đến lưu trữ hồ sơ đúng quy định, đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao