Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/plugins/revslider/inc_php/framework/functions_wordpress.class.php on line 240

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/category.php on line 91

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/page.php on line 90

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/posts.php on line 94

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/single-image.php on line 81

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/bacbaobinh/domains/bacbaobinh.bkns.biz/public_html/wp-content/themes/bkns/core/widget/cancer.php on line 94
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Bệnh Viện ĐKKV Bắc Quảng Bình

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ: Điện thoại: (052).3607773

* Trưởng phòng: Th.s BS Nguyễn Quốc Lĩnh
* Phó Trưởng phòng:CNKT. Đặng Thị Diệu Hà, CNTH Hồ Mạnh Trường
* Nhân lực: 06, trong đó có 01 Th.S, 03 cán bộ Đại học
* Là đơn vị tham mưu cho Giám đốc trong công tác lập kế hoạch, quản lý và chỉ đạo chuyên môn, đào tạo, NCKH. Đặc biệt là công tác ứng dụng Công nghệ Thông ti