KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH:

Trưởng Khoa:        BSCKI Đinh Xuân Hai

Phó trưởng khoa:   BS Lê Thị Kim Hương

– KTV trưởng: Dương Bắc Hà

* Nhân lực: 14 người, trong đó có 02 BS CKI và 02 BS.