KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU: Điện thoại: (052).3607568

* Trưởng khoa: BS.CKI Phạm Văn Liệu

* Phó Trưởng khoa: BS Trần Thanh Tình

* Điều dưỡng trưởng khoa: ĐDTH Mai Thị Thu Hà

Giường bệnh theo kế hoạch: 10

Giường bệnh thực kê: 12

* Nhân lực: 16 người, trong đó có 03 BS CKI và 01 BS.
* Là khoa HSCC làm chức năng của một đơn vị hồi sức trung tâm, bao gồm cả hồi sức Nội khoa, Ngoại khoa, Bỏng và Chống độc….
Trong những năm qua, khoa đã cứu sống những bệnh nhân tưởng chừng không qua khỏi, đem lại hạnh phúc cho bệnh nhân và gia đình.