Liên hệ

Bệnh Viện ĐKKV Bắc Quảng Bình

  • Phường Quảng Thọ - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình
  • Tel: 0523.513517
  • Fax: 0523.513517
  • Di động: 0523.513517
  • Email: khnv.bqb@gmail.com

Bạn vui lòng nhập các thông tin liên lạc dưới đây